Srećkova potraga za velikim moćima

Srećkova potraga za velikim moćima

Ova edukativna slikovnica nastala je u sklopu EU projekta On the Move koji se provodio u vrtićima Međimurske županije a s ciljem edukacije roditelja i djece o važnosti kretanja i vježbanja te zdrave prehrane. U projektu je sudjelovalo još pet zemalja (Portugal, Slovenija, Slovačka, Velika Britanija i Malta), pa je slikovnica rađena na više jezika.

Projekt: slikovnica

Klijent: Međimurska županija

Autorica: Smiljana Nedeljko

Ilustracije: Nina Kovačič

Tehnika: digitalna ilustracija, Photoshop

Rad na projektu: razrada koncepta, rad na tekstu, ilustracije, dizajn i grafička priprema

preloader