Ptice Telašćice

Ptice Telašćice

Za Park prirode Telašćica radili smo edukativnu bojanku o pticama koje obitavaju u ovom raju na Dugom otoku. Predstavljene su ptice grabljivice, ptice pjevice i ptice koje žive uz vodene površine i more.

Projekt: bojanka s edukativnom pričom

Klijent: Park prirode Telašćica

Ilustracije: Valentina Fabijančić

Tehnika: digitalna ilustracija, Corel

Rad na projektu: razrada koncepta, ilustracije, dizajn i grafička priprema

 

preloader