Mali detektivi za vodu – priručnik

Mali detektivi za vodu – priručnik

Hrvatske vode je državna institucija koja osim brige o cjelokupnom vodnom bogatstvu RH, puno truda ulaže i iznimno je angažirana na edukaciji djece od najranije dobi o vodi, njezinoj važnosti, čudesnosti i potrebi da ju čuvamo i ne zagađujemo. U sklopu projekta radnog naziva “Mali detektivi za vodu” rade se dva priručnika za niže i više razrede osnovne škole s pokusima. Sudjelovali smo na izradi ilustracija za priručnik i pokuse, za niže razrede osnovne škole.

Projekt: ilustracije za priručnik i pokuse

Klijent: Hrvatske vode

Tekst: Marija Vizner, Hrvatske vode

Ilustracije: Karin Tanzel

Tehnika: digitalna ilustracija, Adobe Photoshop

Rad na projektu: koncept, rad na tekstu, ilustracije

preloader