Edukativna slikovnica Vesela škola dio je projekta Škola jednakih mogućnosti koji se provodi u Međimurskoj županiji. Priča upoznaje školarce s vrstama invaliditeta i uči ih kako prihvatiti djecu s posebnim potrebama. Namijenjena je djeci od 1. do 4. razreda.

Projekt: slikovnica

Klijent: Međimurska županija

Autorica: grupa autorica, Udruga MURID

Ilustracije: Nina Kovačič

Tehnika: digitalna ilustracija, Photoshop

Rad na projektu: koncept, rad na tekstu, ilustracije, dizajn, grafička obrada za tisak